• Rijk : Animalia (dieren)
 • Stam : Chordata (chordadieren)
 • Klasse : Mammalia (zoogdieren)
 • Orde : Artiodactyla (evenhoevigen)
 • Familie : Bovidae (holhoornigen)
 • Onderfamilie : Bovinae
 • Geslacht : Bos
 • Soort : Bos taurus

Algemeen

Rundvee (bos taurus) is een diersoort uit de evenhoevige tak van de orde Cetartiodactyla, familie Bovidae. Het vrouwelijke dier wordt een koe genoemd, het mannelijke dier een stier. Een os ten slotte is een gecastreerde stier. Het rund is de gedomesticeerde afstammeling van de sinds de Middeleeuwen uitgestorven diersoort, de oeros Bos primigenius. Er worden tegenwoordig pogingen gedaan deze oervorm terug te fokken, althans dieren die er uiterlijk sterk op lijken. Als herkauwer heeft een koe vier magen. Een koe heeft in totaal 32 tanden. Bovenaan heeft ze geen hoektanden en snijtanden, 6 voorkiezen en 6 kiezen. Onderaan heeft ze 8 snijtanden, 6 voorkiezen en 6 kiezen.

Oorsprong

Runderen worden al heel lang door de mens als huisdieren gehouden. Dat is waarschijnlijk begonnen in wat nu de Sahara-woestijn is. In het 7e millennium v.Chr. heerste daar echter een veel milder klimaat en kwamen er oerossen voor.

Er zijn door de lange domesticatie vele, vaak streekgebonden, rassen ontstaan. Sommige zijn meer gericht op melkproductie, andere meer op vleesproductie en weer anderen op hun sierwaarde. Sommige zijn oude rassen, waarvan nog maar weinig exemplaren bestaan. Tegenwoordig worden er inspanningen geleverd om deze oude rassen te bewaren. Dat gebeurt deels uit cultuurhistorische overwegingen, deels om de genetische diversiteit te beschermen.

Rundveehouderij

Het rund is bijna overal waar de mens gegaan is door hem meegenomen en de rundveeteelt is een van de belangrijkste bronnen van niet alleen vlees, maar ook melk en leer voor de mens.

Het extreem doorfokken op melkopbrengst maakt wel dat de genetische diversiteit van de veestapel voortdurend afneemt. Goede stieren verwekken door kunstmatige inseminatie vele duizenden nakomelingen.

Melkveehouderij

Mastitis of uierontsteking is één van de meest voorkomende problemen in de moderne melkveehouderij. De oorzaken hiervan kunnen ingedeeld worden in drie groepen: de micro-organismen, de koe zelf en het milieu waarin de koe verblijft.

Rasaanduiding

De koerassen die in België voorkomen zijn verdeeld in drie groepen:

 • Melkrassen:

  Deze dieren worden gehouden voor hun productie van melk. Het fokdoel is meer melk en eiwit.

 • Dubbeldoelrassen:

  Deze dieren worden gehouden voor de productie van melk en voor de productie van vlees. Het fokdoel van deze dieren is meer melk en meer vlees.

 • Vleesrassen:

  Deze dieren worden gehouden voor de productie van vlees. Het fokdoel is meer vlees.

Dubbeldoel lijkt de gouden keuze, maar een dikke koe geeft niet veel melk en aan een goede melkkoe zit niet veel vlees. Bij een dubbeldoelkoe is de melkproductie matig tot goed en de vleesopbrengst redelijk.

Voor verdere vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.